firma

Historia firmy BIAFORM SA

Zakłady Przemysłu Sklejek BIAFORM S.A. to przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowe oferujące sklejkę z drewna liściastego - brzozy i olchy. Tradycje sklejkarskie ZPS BIAFORM S.A. sięgają 1919 r. Pierwsze sukcesy białostoccy sklejkarze odnosili już w 1926 r., kiedy to produkty firmy postrzegane były jako wysokiej jakości nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami. W 1932 r. zakład został przejęty przez państwo.

W czasie II wojny światowej uległ zniszczeniu. Po zakończeniu wojny odbudowany, rozpoczął produkcję w 1948 r. i dostosowywał się do zmian oraz trendów gospodarczych. W 1978 r. jako pierwsza fabryka w kraju rozpoczął produkcję sklejek pokrywanych folią fenolową, także jako pierwszy w Polsce w 1996 r. wprowadził lakierowanie sklejek oraz produkcję sklejek lakierowanych przeznaczonych do cięcia laserem. Zmiany polityczno gospodarcze państwa na przełomie lat 80-90-tych również wpłynęły na historię zakładu.

W 1994 r. firma została przekształcona w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, a następnie sprywatyzowana. Od 1997 r. firma funkcjonuje pod nazwą Zakłady Przemysłu Sklejek BIAFORM S.A.


historia